Omvärldsbevakningperspektiv

Lärare eller deltagare i Paradise hotel?

Bild från pixabay.com

Att bli lärare lockar tydligen inte lika mycket som att checka in på ett lyxhotell i Mexiko. Det visar sig nämligen när man jämför antalet ansökningar till realityserien Paradise Hotel med ansökningarna till landets lärarutbildningar, skriver lajkat.se.

Till årets säsong av Paradise trillade det in över 11 000 ansökningar medan det endast mottogs 10 198 ansökningar till lärarutbildningarna, avsedda för utbildning mot gymnasiet eller grundskolan, enligt Universitetskanslersämbetet.

(källa: nyheter24.se)