Språkvetenskap

Bokstaven M

M [emm] är den trettonde bokstaven i det moderna latinska alfabetet.

Versalt M

 • Symbol för mega, SI-prefix för faktorn 1 000 000.
 • Inom SAB:s klassifikationssystem signum för etnografi, socialantropologi och etnologi, se M (SAB).
 • Betecknar talet tusen (1000) i det romerska talsystemet.
 • Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Malta.
 • Länsbokstav för Skåne län (tidigare Malmöhus län).
 • På vägmärke betyder det mötesplats.
 • Namnet på James Bonds chef i filmerna och böckerna om densamme. Karaktärens riktiga namn är Sir Miles Messervy, se M (James Bond).
 • En film av Fritz Lang, se M (film).
 • Förkortning för Motormännens Riksförbund.
 • Artistnamn för sångaren Robin Scott.
 • Trafikplatssignatur för Malmö centralstation.
 • M GmbH, ett dotterbolag till BMW.
 • M (tecknad serie), en serie av Mads Eriksen.
 • Partiförkortning för Moderata samlingspartiet.
 • Förkortning för Miljö- och energidepartementet.
 • Beteckning för en typ av gängor, se M-gänga.
 • Godispåse från Marabou.
 • Inom universitetet står det för civilingenjörers inriktning Maskinteknik
 • M-bandet, radiofrekvenser från 60 till 100 GHz

Gement m

 • Symbol för meter, måttenheten för längd i Internationella måttenhetssystemet.
 • Symbol för milli, SI-prefix för faktorn 1/1000.

Historia
Till det latinska alfabetet kom bokstaven M från den grekiska bokstaven my, som i sin tur härstammade från den feniciska bokstaven ”mem”, vilken ursprungligen föreställde vatten (eller rättare sagt vattenvågor).

(källa: Wikipedia)