färgerhöstMiljöskildringnaturenplatserpoesiväxter

En skön höstpromenad (5)

De nakna träden står omkring ditt hus
och släppa in himmel och luft utan ända,
de nakna träden stiga ned till stranden
och spegla sig i vattnet.
Än leker ett barn i höstens gråa rök
och en flicka går med blommor i handen
och vid himlaranden
flyga vita silvervita fåglar upp.
(Edith Södergran)