filosofiPersonligtperspektiv

Ledare, schäfer och andra chefer

Det finns ledare som är chefer och det finns chefer som är ledare. Det finns även ledare som inte är chefer och chefer som inte är ledare.

Vilken är skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare?

Självutnämnda ledare har jag mött under mitt liv. Sådana personer som själv tagit på sig en ledarroll i ett visst sammanhang. En del gör det på andras bekostnad och för andra är det en helt naturlig roll i nästan vilket sammanhang som helst som de kommer in i. Den förra sorten är en belastning för sin omgivning och den senare är en tillgång. Den förra har väldigt mycket stolthet i sig och känner sig trampad på tårna om någon kommer och tar hans/hennes plats, medan den senare mycket väl kan flytta på sig till förmån för en annan. Ledarskapet sitter djupare än så.

Chefen säger: Gå! Ledaren säger: Låt oss gå!

Någon sa: Om Israels barn hade letts av en kommitté, hade de aldrig kommit ut från Egypten.

Ledare är viktiga! Verkliga sådana.

Halvledaren förmedlar kraft. Mellanchefer är just: mellan chefer.
Och schäfer är en hundsort. Som ibland skäller och ibland morrar. Ibland är väldigt god och till nytta.

(första gången publicerad 2017)