LästipsPersonligtperspektiv

Från A till Ö (1)

Andra sidan av saken.

Betvivlare eller tvivlare – det är frågan.

Ceasar – sedermera romersk kejsare, föddes i Rom år 100 B.C.

Dagligt bröd, dagens ord.

Eftermäle, fotspår, kölvatten.

Frågvis blir vis.

Går, gör man. Al Gore.

Historien har lärt oss att historien inget lärt oss.

I nöd och lust. I med- och motgång.

Jaga efter vind.

Kandidater finns det gott om.

Lämna det gamla bakom dig, men lär dig av det. Vårda dina sår, men låt dem inte behärska eller styra dig.

Meningen är väl att ta emot varje dag som en gåva?

Nollvisioner är det många som har.

Olle gick och plockade blåbär, när björnen kom på besök.

Parallella händelser och skeenden kan ibland hänga samman.

QR-koder döljer sitt innehåll, man måste ha en läsare eller mottagare som kan tolka det obegripliga.

Rapa efter maten: mycket artigt i vissa kulturer, väldigt oartigt i andra. Hur vet man hur man ska bete sig?

Stanna upp och tänk efter före. Gör du det ofta, behöver du inte göra det lika ofta senare.

Tanken föregår – ibland – orden. Orden föregår – ibland – handlingen. Ibland är det tvärtom.

Utan pengar, men inte utan stolthet och integritet.

Växer gör man, både nedåt, inåt, uppåt och utåt.

Wasabröd är nödvändigt.

X är en okänd storhet.

Yngve Gamlin en svensk regissör, skådespelare, målare och scenograf. En våra första ståuppare.

Zenitläge för solen.

Åar strömmar lätt.

Änder simmar. Ändor sitter.

Överljudshastighet. När det går så fort att ljudet inte hinner med, det kommer på efterkälken.