filosofiPersonligtperspektiv

En låda med lemonad (9)

Den lilla symboliska vikten till vänster på andra raden talar om vikt. Något viktigt. Vad som är viktigt i livet. Jag tror på jämvikt mellan synligt och osynligt, högt och lågt, materiella saker och andliga ting. En balans, eller jämvikt, är mycket betydelsefullt i en människas liv. Stillasittande och rörelse, lyssnande och talande, arbete och fritid, aktivitet och vila, umgänge och ensamhet, seende och lyssnandet. Allt har sin tid, sin betydelse och sin vikt. Och sammantaget – för att vi ska må bra – måste det finnas en jämvikt.

Vi kan jämföra med gamla tiders handelsbod, om någon ville köpa ett kg av någonting, så lades varan i den ena viktskålen, och i den andra viktskålen låg en vikt på 1 kg. Och när varans vikt motsvarade vikten i den andra vågskålen, stod pilen rakt upp mot den inristade balanspunkten på vågen. Det var i balans. Allt av vikt har sin motpol, som också är något av vikt. Jag tror att den mångfald många lever i och att ”ha många bollar i luften”, så att den ena vågskålen väger för mycket, skapar stor ohälsa och obalans i en människas liv. Kanske är ”hjärtats enfald” något att sträva efter.

Den lilla berättelsen om systrarna Marta och Maria i Lukasevangeliet lär oss mycket om balans. Medan Marta snodde runt och fixade och grejade, sattes sig Maria ner vid Mästarens fötter och lyssnade på hans ord. Just där och då, var det det allra viktigaste. Och Mästaren säger: Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Det säger mig att den som väljer hjärtats förstaval, kommer inte att bli besviken eller fråntagen sin inre frid. Det var något av vikt, som både Maria och Marta lärde sig den dagen.

Det finns en berättelse om Daniel den gamla Boken, där en kung en gång får en dröm där en text på väggen är berättelsens höjdpunkt och centrum, där stod:
Mene mene tekel u-farsin. Här är vad orden betyder. Mene: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel: Du är vägd på en våg och funnen för lätt. Peres: Ditt rike är delat och gett åt meder och perser.”

När vi studerar texten och den historiska situationen när orden skrivs och den kontext som finns omkring kung Belshassar och den unge mannen Daniel i den babyloniska fångenskapen, förstår vi att texten verkligen drabbade kungen som inte tänkt på jämvikt i livet. Han hade inte satt de osynliga värdena högst, utan satsade sitt liv på yttre ting som inte håller för tid och evighet. Det viktigaste i livet var satt på undantag. Den unge Daniel däremot, ville inte ta emot några jordiska rikedomar och gåvor, utan  gav kungen översättningen och tolkningen av drömmen och texten, utan betalning eller andra mutor. Daniel, som satte ”first things first”, vägde inte för lätt. Det fanns en balans, en jämvikt, ett yttre och ett inre som matchade varann. Inte bara utanskrift, yttre attribut, utan framförallt ett inre liv, en inre styrka, en inre ”vikt” och ”densitet” som höll för tiden och för evigheten.

Den lilla viktsymbolen i min lemonadlåda säger mig något viktigt om balansen i livet. För kropp, själ och ande.

——————————–
Här finns en förklaring till lemonadlådan:
http://bjornolof.blogspot.com/2019/08/en-lada-med-lemonad-1.html