filosofiPersonligtperspektivpoesi

En låda med lemonad (6)

På dagens hylla finns ett hänglås, som är låst, men det ligger nycklar framför låset och inger hopp om att situationer kan förändras. Det låsta kan låsas upp. Det stängda kan öppnas.

Ett hänglås kan symbolisera konsten, förmågan och plikten att vara tyst och inte yppa någons innersta tankar som delats i förtroende. Bara bära det inom sig och lyfta fram det i tyst bön eller meditation.
Ett hänglås med sina nycklar kan symbolisera möjligheten att öppna upp en situation eller en inre konflikt eller ett ångestfyllt tillstånd genom att använda sig av olika nycklar. Nycklarnas namn kan variera, men för mig har skrivandet stor betydelse, och samtalet med en god vän och en god lyssnare. Dessa sätt har ofta öppnat upp det som varit jobbigt och svårt att ta sig igenom. Att jogga är också ett sätt att bryta en låst inre belägenhet. Nya tankar kommer med endorfinerna. Perspektiven ändras med hjälp av dessa nycklar.

Det finns även en association till Boken, när Jesus visar sig för den gamle Johannes på fångön Patmos, och när Johannes blir så överväldigad över synen, faller ner på jorden, får han höra orden:
var inte rädd, jag är den förste och den siste, jag var död, men se jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jag öppnar och ingen kan stänga, och jag stänger – och ingen kan öppna. Var inte rädd. Det säger mig allt om tryggheten i att lugnt kunna förtrösta på Honom som uttalade orden. Inget kan skilja mig från Honom.

Tack för nyckel och lås. Längst ner på sidan kan du läsa Nils Bolanders dikt Nyckel och lås.

——————————–
Här finns en förklaring till lemonadlådan:
http://bjornolof.blogspot.com/2019/08/en-lada-med-lemonad-1.html