Filosofi (2)

På 1700-talet betydde filosofi ungefär reflekterat liv. Ronny Ambjörnsen skriver på webbsidan dn.se om filosofen Denis Diderot så här:

Varför, frågar sig författaren Denis Diderot (1714-1784), finner vi ”större behag i en vacker skiss än i en vacker tavla? Därför att den äger mer av liv och mindre av form … I tavlan ser jag något utsagt, men i skissen anar jag en mångfald som knappt ens antyds där.” Skissen innehåller möjligheter för betraktaren, men nöjer sig med det. Betraktaren får tänka vidare själv. Det outsagda lockar.

En skiss eller en färdig tavla. Det kan gälla ett alster som finns på en vägg, på ett bord, eller ett människoliv. Är det skissen eller det färdiga som är mest tilltalande, mest spännande, mest lärorikt?

Läs mer om filosofi: https://bjornolof.blogspot.com/2019/01/filosofi.html 

Det är läsning för dig som betraktar livet med öppna ögon, inte med fördomarnas glasögon, eller förbundna ögon, eller med skygglappar – du kan bara ödmjuka dig och betrakta skissen som är ditt liv, andras liv, litteraturen, händelser och skeenden i tiden och i din egen vardag. En resa. En upptäcktsfärd inåt. Och uppåt.Det handlar om rötter och vingar. Inte bara det ena, utan även det andra.

Betrakta dessa bilder:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.