OmvärldsbevakningSpråkvetenskapteknikVetenskap

Raffinera

Raffinering, (från franskans raffiner, av fin, fin), är en generell beteckning på kemisk-tekniska reningsprocesser. Man kan till exempel raffinera socker, metaller och olja. För industriell raffinering använder man sig av ett raffinaderi.

Bild av Laura Upshaw på pixabay.com