Personligtperspektiv

Att-satser

Att möta eller bemöta, det är frågan.
Att se någon eller ignorera någon.
Att ge någon utrymme eller inte.
Att se förbi någon. Att förbise någon.

Att höra eller lyssna.
Att tala till någon eller tala med någon.
Att prata eller att ha något att säga.
Att samtala eller kallprata.
Att lyssna till munnen eller till hjärtat.

Att kunna vara tyst.
Att kunna lyssna.
Att lyssna till rösten bakom orden.

——-

Smaka på en mening i taget. Slut ögonen. Vänta in de tankar som kommer i ordens kölvatten. Det är en utmaning, väl värd att ta sig an.