filosofiPersonligtperspektivSpråkvetenskap

Möta eller bemöta

Möta och bemöta är två viktiga ord som äger likheter, men står också för två helt olika världar och nyanser.

Att bemöta någon är att inta en hållning av att “nu ska jag tycka och tänka något om något som någon har sagt eller lagt fram på annat sätt än mitt”. Att möta någon är en helt annan sak. Det är att närma sig någon utan en färdig uppfattning om den andre eller det han står för. Att bemöta är att en som tycker sig stå lite över den andre ska ta itu med vad den andre kommer med i tal eller handling. Att mötas är att båda kliver ner från sina eventuella piedestaler och att de båda möts på samma nivå, utan färdiga åsikter och argument.

Gunnel Vallquist resonerar kring dessa båda begrepp och hennes ord tar tag i mig och berör något väsentligt i livet. Att möta någon eller att bemöta någon. Det första sker utan försvars- eller attackattityd, det andra med antingen det ena eller det andra, eller båda. I vissa avseenden måste vi nog bemöta människor och deras synpunkter, men väldigt ofta tror jag att vi vinner mer på att möta människor.

(Första gången publicerad 2018-02-14. Orden är ännu mer aktuella idag: möta eller bemöta)