OmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Entitet

Bild från pixabay.com

Entitet (av latin entitas, avledning av ens, ’det som är’, pres. part. av esse, ’vara’) är en i filosofin använd term för någonting överhuvudtaget; det måste alltså inte vara ett fysiskt ting, utan en entitet kan lika gärna utgöras av exempelvis en idé eller en teori, och understundom även mytologiskt väsen.

Enligt SAOL är betydelsen av ordet entitet: ”väsen, ting, föremål”. Särskilt används ordet entitet om någots varande som skilt från allt övrigt, som en särskild enhet.

Läs mer om ordet entitet vad beträffar juridik, näringsliv, politik och datavetenskap:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Entitet