Salutogent förhållningssätt

På mimersbrunn.se kan vi läsa mer om vad rubriken här innebär.

Ordet salutogent härstammar från det grekiska ordet salutogenes och som betyder hälsans ursprung. 
”Salus” betyder hälsa och ”genisis” betyder ursprung. Begreppet innebär att man försöker hitta och 
utveckla de faktorer som skapar hälsa. 

Under alla år inom medicin och psykologi har man letat efter orsaker till varför man får en 
sjukdom och försöker hitta varifrån symptomen kommer. Då säger man att hälsan är ett 
normaltillstånd och att ohälsan är en avvikelse. Men med ett salutogent perspektiv tar man inte för 
givet att hälsan är ett normaltillstånd, utan det finns olika orsaker till varför man är välmående på ett  fysiskt och psykiskt plan. Det innebär att man försöker förstärka det friska och inte det sjuka hos en  person.

Det var Aaron Antonovsky som myntade begreppet om ett salutogent perspektiv. Han 
forskade mycket om social stress och hur det påverkar människan på olika sätt. Aaron började 
forska om hur och varför människor blir sjuka av stress. Han ville se hur människor behåller sin 

Bild från pixabay.com

hälsa trots påfrestningar. 1970 gjorde han undersökningar bland 1150 judiska kvinnor i klimakteriet.  
300 av dessa hade suttit i koncentrationsläger och det Aaron blev fascinerad över var att 25% dessa  300 kvinnor mådde riktigt bra. När han intervjuade alla kvinnor såg han ett mönster. De som hade  klarat sig bra trots deras svåra förhållanden hade en ”känsla av sammanhang”, eller KASAM. Aaron  utvecklade ett KASAM-test där man kan se vilken grad av KASAM man har. Ju högre grad av  KASAM man har, desto större chans finns det att man klarar av motgångar på ett positivt sätt. 

KASAM 
Enligt Antonovsky består KASAM av tre grundkomponenter; 
– Begriplighet: Handlar om att vilja förstå sig själv och omgivningen. Man har struktur, logik och 
kontroll över situationerna i livet. Man upplever sig själv och omgivningen som strukturerad, 
begriplig och förutsägbar. Man har ingen känsla av kaos…

Läs mer om detta begrepp och hur det tillämpas inom vården:
https://mimersbrunn.se/article?id=60120 och
https://www.kui.se/foretagsutbildning/aldreomsorg-hemtjanst/ett-salutogent-och-vardegrundat-forhallningssatt-arbetet/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu