HistoriaMusiknostalgiOmvärldsbevakningpoesi

USA:s nationalsång

O say, can you see, by the dawn’s early light,
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there;
O say, does that star-spangled banner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave?

Historik:

”The Star-Spangled Banner” är USA:s nationalsång. The Star-Spangled Banner (”den stjärnbeströdda fanan” / ”stjärnbaneret”) är ett av de namn som brukar användas för USA:s flagga.

Texten skrevs 1814 av den då trettiofemåriga poeten Francis Scott Key efter att han hade sett beskjutningen av Baltimore under 1812 års krig. Key hade bordat det brittiska krigsskeppet HMS Minden för att säkra frisläppandet av en vän som var anklagad för inhysning av brittiska desertörer. De brittiska befälhavarna gick med på att släppa de två männen, men av säkerhetsskäl hölls de kvar under natten medan den brittiska flottan besköt fortet. Nästföljande dag skrev Key en dikt: ”The Defense of Fort McHenry” (försvaret av Fort McHenry). Dikten tonsattes sedan till den populära engelska dryckesvisan ”The Anacreontic Song” skriven av John Stafford Smith. Samma melodi användes vid en tid till Luxemburgs nationalsång. ”The Star-Spangled Banner” blev officiell nationalsång i USA den 3 mars 1931. I offentliga sammanhang sjunger man oftast bara den första versen. (källa: Wikipedia)

Lyssna och njut:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *