Personligtperspektiv

Oföränderlig

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. (Jak. 1:17)

Den gode Fadern träder fram för min inre syn. Om det finns något som är beständigt, stadigt, pålitligt och helt säkert, så är det Fadern. Jag kanske skulle ha skrivit: om det finns Någon som är beständig, stadig, pålitlig och helt säker, så är det Fadern.

Allt i denna värld och i våra liv förändras över tid. En läkare sa till mig en gång: inga tillstånd är statiska, och det är sant. På gott och ont. Det enda vi kan vara säkra på är att förhållanden förändras inom oss och utanför oss. I en sådan tillvaro är det skönt att tänka på att det finns Någon, det finns Något, som aldrig förändras. Som jag alltid kan lita på, ta min tillflykt till, känna stabilitet och trygghet hos. Fadern.

I Ps. 11:3-4 läser vi dessa ord:
“När grundvalarna raseras, vad kan då den rättfärdige göra?” Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen.

Det säger mig att även om allting runt omkring mig rasar eller raseras och människor och jag själv bävar, så finns Faderns tron i himlen, och hans fasthet rubbas inte. Han har makten, kontrollen, balansen, Han är oberörd av hur allting växlar här på jorden. Inte känslomässigt oberörd, så att han inte bryr sig, utan han är likadan, oförändrad, oförfärad, fast och trygg. Han förändras aldrig eller växlar mellan ljus och mörker.

Tack Fader att du Är.