färgerHumornaturenväxter

Kyssa var björk

Och när jag kommer hem till mitt land
skall jag kyssa var björk,
än om där är mulet ibland,
och om vintern är mörk.
Hädanefter lockar mig ej, söderns sol och mystik.
Bara namnet Sverige för mig är som himmelsk musik.
(Povel Ramel)