Personligtperspektivtacksamhet

Treenighet

Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, i sanning och i kärlek.
(2 Joh. 3)

Johannes önskar sina brevmottagande vänner något av det finaste vi kan önska varandra: att de ska få uppleva nåd, barmhärtighet och frid, från Gud. En vacker treenighet, en hållbar treenighet, ett källflöde som aldrig sinar. Nåden som öppnar dörren och möjligheterna, barmhärtigheten som sluter mig nära Faderns hjärta, och friden som ett resultat av nådens öppning och barmhärtighetens omfamning.  Det vackraste vi kan önska varandra och oss själva.

Nåd, barmhärtighet och frid till dig, kära läsare.