LästipsLitteraturmänniskorperspektivsituationsbildSpråkvetenskapträning

Ekvilibrium

Ekvilibrium betyder ”jämvikt” eller ”balans”. På svenska används ekvilibrium särskilt inom narratologin, läran om berättandet, och avser det tillstånd av jämvikt som en berättelse tar avstamp i. Rörelsen från ekvilibriumet till motsatsen disekvilibrium, ett tillstånd av kaos, och därifrån till ett nytt ekvilibrium, en ny jämvikt, utgör en berättelse. Denna rörelse ger en berättelse mening och struktur. Som narratologiskt begrepp introducerades ekvilibrium av Tzvetan Todorov.

Begreppet ekvilibrium ligger nära de narratologiska begreppen projekt och orsak-verkan-förhållande, även om dessa snarare beskriver rörelsen snarare än startpunkten. (källa: Wikipedia)

Ur Lars Bill Lundholms bok Skärgårdsmord:
Men han (Jack Larsson) sprang utmed kanten och in i skogen igen utan att ha reflekterat över någonting. När han kom ut på vägen igen, tutade någon på honom, och då tog han av från vägen och sprang in på småvägar igen. Solen började värma men han hade ändå munkjackans luva uppfälld. 

Han var inne i sin kokong och där inne fann han kraft och näring, trots att han inte analyserade något eller fick några nya idéer. Allt var som en krafthämtning fastän många säkert såg det som en kraftansträngning. Men Jack hade funnit sitt ekvilibrium och renheten i det och tänkte inte överge det med att börja lyssna på musik eller fundera på lösningar som gällde jobbet. Allt var bara här. Allt var bara nu.