HumorironiLästipsOmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Gossen Ruda

Emil Ruda (gossen Ruda), fullständigt epitet ”Hr ynglingen Emil Ruda” är en fiktiv person i den satiriska tidskriften Grönköpings Veckoblad och son till tullvaktmästare Ruda. Uttrycket ”gossen Ruda” har i svenska språket blivit synonymt med en vanligen yngre, något vanvördig och okonventionell person eller aktör.

Ruda illustrerar i tidskriften ”ett oroselement, en respektlös individ, företrädesvis en ung mansperson, som inte riktigt håller sig inom ramarna, som alltid ställer till med bråk och som inte spelar enligt reglerna”.

Grönköpings Veckoblad är en skämttidning som utges en gång i månaden. Tidningen säger sig vara ”Sveriges största månatligen utkommande veckotidning”. Tidningen håller alltid med regeringen, speciellt då den har fel.

(källa: Wikipedia)