HistoriaKonstkulturOmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Salvator Mundi

Salvator Mundi är en målning som föreställer Jesus som Salvator Mundi (Världens frälsare), en målning som av vissa experter attribuerats som ett konstverk av Leonardo da Vinci. Andra experter har ifrågasatt att Leonardo da Vinci är upphovsman.

Målningen har länge ansetts vara förlorad. En målning med proveniens från 1900, restaurerades från 2005 och visades offentligt 2011. Målningen föreställer Jesus, klädd i dräkt från renässansen, som ger oss välsignelse med sin högra hand höjd, med två fingrar i kors och en glaskula i vänster hand.

(källa: Wikipedia)