filosofiHistoriaperspektiv

Ab ovo

Ab ovo (latin: ”från början, ursprunget, ägget”) är en hänvisning till ett av de tvillingägg från vilka Helena av Troja föddes. Äggen lades av Leda efter parning med Zeus förklädd som en svan. Hade Leda inte lagt ägget, skull Helena inte ha blivit född, så Paris kunde inte ha flytt med henne, och då hade inte trojanska kriget funnits i historieböckerna.

Den engelska litterära användningen av frasen kommer från Horatis Ars Poetica, där han beskriver sin idealiska episka poet som en som ”börjar inte trojanska kriget från det dubbla ägget?” (den absoluta början av händelserna), den tidigaste möjliga kronologiska punkten, man placerar lyssnaren i mitten av händelser (in medias res).

(grekisk mytologi, källa: Wikipedia)

Det latinska uttrycket Ab ovo återfinns som ett centralt tema i kriminalromanen En högre rättvisa, skriven av Hjorth/Rosenfeldt. Arbetsgruppen på Riksmord i Stockholm tar sig an ett mycket komplicerat och intrikat fall med kopplingar till Uppsala.
Mycket spännande och välskriven.