filosofiPersonligtperspektivtacksamhetvardag

Måndag

Monday finds you like a bomb
That’s been left ticking there too long
You’re bleeding
Some days there’s nothing left to learn
From the point of no return
You’re leaving

Vet inte vad Annie (Lennox) menar med att
måndagen är som en bomb
som lämnats tickande,
och beror blödandet på den?
Innan det exploderar?
Eller är måndagar i sig själva orsak
till blödande sår eller hjärtan?
Vissa dagar finns det liksom
inget mer att lära sig,
om man passerat punkten efter
vilken det inte finns någon återvändo.
Du flyr.
Kanhända är det flykten som gör att
jag inte kan lära mig mer.
Inget mer kreativt och utvecklande.
Jag kanske bara lär mig mer om hur
jag ska överleva på min flyktväg,
men inget annat.
Inget av det jag skulle ha lärt mig
om jag inte flytt.
Då hade andra insikter, erfarenheter,
jobbigheter, upplevelser drabbat mig.
Och lärt mig saker för livet.

Jag skulle vilja skriva en vers på det temat:
om jag inte flydde.

There´s a lot for me to learn
from the point of no return
I´m crying.
I´m looking ahead
towards all the threats
leaving all regrets
I´m not leaving
I´m staying.
Alive.

Anknytning till min artikel den 11 februari. >>Klicka här!