kulturSpråkvetenskap

Tangent

Från latin tangentem, från verbet tangere (vidröra, nudda). (källa: Wikipedia)

Tangent

  • knapp på musikinstrument
  • knapp på skrivdon till dator (kallas tangentbord) eller skrivmaskin
  • knapp på en maskin med knappsats i största allmänhet
  • (matematik) till en kurva, rät linje som i en viss punkt skär kurvan och har samma riktning som den givna kurvan
  • (matematik) tangens, förhållandet mellan sinus och cosinus av en vinkel; trigonometrisk funktion

Tangera
Synonymer till tangera. beröra, nudda, snudda, vidröra
Vad betyder tangera?
  • snuddar vid
  • (matematik) träffa kurva i en punkt utan att skära den
  • uppnå resultat som är exakt likvärdigt med tidigare resultat