filosofiperspektivSpråkvetenskap

Filosofi

Vad är filosofi?

Tänkaren av Auguste Rodin.

Ordet filosofi kommer från de grekiska orden filos som betyder vän och sofia som betyder vishet. En filosof är alltså en vän av vishet. Filosofen ifrågasätter de grunder som vi normalt tar för givna. Filosofen använder sig av tänkandet och reflektionen som arbetsredskap, m a o undersöker man sitt eget sätt att tänka. Filosofen sysslar med olika problem som: Vad är sanning? Vad är verkligt? Vad är en människa? Vad är skönhet? Hur skall vi leva?

”Filosofin börjar med undran”
(Platon)

”Filosofi är ingen lära utan en aktivitet”
(Wittgenstein)

Den västerländska filosofin uppstod på 500-talet f. Kr i Grekland. Filosofin har sedan dess utvecklats till en mycket omfattande vetenskap som består av både praktisk filosofi (handlandet) och teoretisk filosofi (tänkandet).

Vi människor har alltid funderat över livets gåtor. Vi vill ha svar och förklaringar på de problem och frågor som vi ställs inför. Ibland är vi nöjda med våra förklaringar på problem, ibland förblir de olösta. Vi är alltså alla en slags filosofer, var och en på sitt eget sätt.