Kontamination

Kontamination eller kontaminering betyder helt enkelt att någonting har blivit förorenat, utsatt för något främmande på ett sådant sätt att detta inte kan rättas till. Det är alltså fråga om en för ändamålet mer problematisk händelse än vanlig nedsmutsning. Ordet kommer av latinets contaminare som betyder befläcka. Ordet kontamination säger ingenting om det främmande ämnets eventuella giftighet eller farlighet. Ordet används i samband med radioaktivitet samt i samband med kemiska, bakteriologiska och medicinska analyser.

Processer för rengöring från förorening kallas dekontamination.

Kontamination inom grammatiken:

Kontamination är en grammatisk term för sammanblandning av synonyma eller besläktade uttryck. Exempelvis: ”Han håller fanan brinnande”, en blandning av uttrycken ”håller fanan högt” och ”håller facklan brinnande”. I meningen ”Avståndet mellan Göteborg till Stockholm”, har uttrycken ”Från Göteborg till Stockholm” och ”Avståndet mellan Göteborg och Stockholm” lett till en kontaminering av det uttalade.

Andra exempel på vanliga kontamineringar:

”Han tillhör en av landslagets bästa spelare” (”Han tillhör” sammanblandas med ”Han är en av”)
”På grund av hälsoskäl” (”På grund av” sammanblandat med ”av hälsoskäl”). Detta är även ett exempel på en tautologi.
”Sköta hand om” (”Sköta om” och ”Ta hand om”)
”Ta tillvara på något” (”Ta vara på något” och ”Ta något tillvara”)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu