HumorOmvärldsbevakningSpråkvetenskapteknikVetenskap

Ig Nobelpriset

Wikipedia om detta fenomen:

Ig Nobelpriset är en parodi på Nobelpriset och vinnarna meddelas varje höst, ungefär vid samma tidpunkt som de verkliga nobelprisen utannonseras. Ig Nobelprisen utdelas i tio kategorier för gärningar som ”först får folk att skratta och sedan får dem att tänka efter.” Ig Nobelpriset organiseras av den vetenskapliga humoristiska tidskriften ”Annals of Improbable Research” (AIR). Vinnarna presenteras av verkliga nobelprisvinnare vid en ceremoni vid Harvarduniversitet.

De första Ig Nobelprisen delades ut 1991, vid det tillfāllet för upptäckter ”som inte kan, eller ska, upprepas.” Med undantag för tre priser (Administratium, Josiah Carberry och Paul DeFanti), delas Ig Nobelprisen ut för verkliga bedrifter.

Valen av pristagare har ibland lett till kritik – eftersom två av prisen ges för homeopatisk forskning, eller för att pris delats ut till Kansas och Colorados skolnämnder för ”vetenskaplig lära” i fråga om evolutionen – men oftast väcker de uppmärksamhet till vetenskapliga artiklar som har någon humoristisk eller oväntad synvinkel. Upptäckterna sträcker sig från observationen av människor tenderar att sexuellt egga upp strutsar, till Jack Van Impes påstående att svarta hål uppfyller alla tekniska krav för att vara Avgrunden, till forskning kring ”fem-sekunders regeln,” en allmänt, ovetenskapligt belägg för att mat som tappas på golvet inte blir kontaminerat om det plockas upp inom fem sekunder.

Namnet är en ordlek som anspelar på det engelska ordet ”ignoble” (engelska för ”oädel”) och namnet ”Nobel” efter ”Alfred Nobel”. Namnet uttalas officiellt ”ig no-BELL” (IPA:) ”ɪg nəʊ bɛl” och inte ”ig-noble” — som många tror.

Priser har delats ut sedan 1991 för bedrifter inom många kategorier. Dessa inkluderar Ig Nobelprisen inom fysik, kemi, fysiologi/medicin, litteratur och fred, men även i andra kategorier såsom allmän hälsa, ingenjörskonst, biologi och interdisciplinär forskning.