Personligttacksamhetvinter

Andra advent

Vinden susar i advent och vårt första ljus blir tänt, 
Barn som har det svårt i världen, Gud bevare dem på färden.

Mörkret tätnar i advent och vårt andra ljus blir tänt. 
Gud bevare dem som gråter, låt dem le och leka åter.

Kölden biter i advent och vårt tredje ljus blir tänt. 
Gud bevare alla frusna, ge dem värme låt det ljusna.

Julen nalkas i advent och det fjärde ljus blir tänt. 
På Guds lille son vi tänker när de fyra ljusen blänker.