latinPersonligtperspektiv

Tabula rasa – ”Skrivtavla utan skrift (oskrivet blad), tomt bord (utan innehåll)”

Wikipedia:
Tabula rasa, är en humanfilosofisk teori som hävdar att människan föds utan förutbestämda egenskaper, och att alla hennes egenskaper är förvärvade under livets gång. Enligt tabula rasa föds barnet som ett oskrivet blad, som skrivs under barnets uppväxt.

Varje dag är ett oskrivet ark, brukar vi säga. Och det kan sägas om varje människa som föds: deras liv är som oskrivna ark. Ett vitt pappersark utan bokstäver och siffror, felskrivningar eller rättskrivningar.

Och detsamma kan sägas om varje nyfödd dag, den är oskriven och ren. Denna dag är en sådan dag. Denna vecka är en sådan vecka.

Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet.

Jfr. med denna text från min Tankeverkstad: >>klicka här!