filosofilatinPersonligtperspektivpoesi

Rom byggdes inte på en dag

Roma uno die non est condita – ”Rom byggdes inte på en dag”
är ett ordspråk som styrker behovet av tid för att skapa stora ting.

Tålamod är ett viktigt ord
en bristvara mer och mer
på västerländsk jord.
Tålamod – att kunna vänta
att låta tiden stilla släntra
ta emot dagen när något ska ske.

Tålamod är att låta skapandet
ta tiden som behövs
för att det som är moget
ska kunna födas.
Ingenting byggs på en dag.
Städer, hus, industrier, förtroenden,
allt tar tid i anspråk,
allt behöver utrymme i praktik och tanke.

Tålamod – modet att tåla väntandet.
Modet att vara stilla i strömmen av
känslor och andras röster.
Det som är bråttom är sällan viktigt,
och det som är viktigt är sällan bråttom,
påstås Churchill ha sagt.
Livet har lärt mig att hans utsaga
stämmer överens med verkligheten.

Låt saken vila
låt saken bero
låt den växa i fred och stillhet
det är tålamodets innersta kärna
och budskap.
Livet hinner.
Tålamodet vinner.

——————————————————–

Wikipedia:
Ab urbe condita (uttalas [ab ’orbe ’kåndita], är latin för ’från stadens grundläggning’, och syftar på Roms grundande, enligt traditionen år 753 f.Kr., och är benämningen på den klassiska romerska tideräkningen År 2018 i den gregorianska kalendern är 2771 om man räknar ”Ab urbe condita”.

Vanligare var dock att romarna benämnde åren efter vilka som var konsuler eller, under kejsartiden, utifrån antal år en kejsare hade regerat.[2]

Prepositionen a eller ab betyder ’från’, substantivet urbs ’stad’ och adjektivet conditus ’grundad’. I den här latinska meningen beskriver ett adjektiv ett feminint substantiv, därför ändras adjektivets genus från maskulint till feminint. På grund av prepositionen i den här meningen ändras urbs condita från nominativform till ablativform: urbe condita. Meningen betyder då ordagrant ’från den grundade staden’.

Rom. Bild från pixabay.com