höstOmvärldsbevakningSpråkvetenskapVetenskap

Brittsommar och indiansommar

• Att Birgittadagen infaller just den 7 oktober hänger samman med att påven i Rom, Bonifatius IX, helgonförklarade Birgitta den 7 oktober 1391.

• Det tidigaste belägget för ordet brittsommar är, enligt Svenska akademiens ordbok, dock från 1856. Det äldre uttrycket brittmässesommar finns belagt tidigare, och kan härröra från en tid när den julianska kalendern fortfarande gällde i Sverige.

• Under heliga Birgittas 1300-tal motsvarade den 7 oktober rent astronomiskt den 15 oktober enligt den nuvarande gregorianska kalendern.

• Även i andra europeiska länder har olika helgon kopplats samman med sommarlikt väder under hösten, som exempelvis Sankt Martin (Mårten) och Lukas.

• Det är bara i Sverige och svenskspråkiga delen av Finland som uttrycket brittsommar förekommer. I Norge och Danmark lånar man in det anglosaxiska uttrycket indiansommar. Skillnaden ligger i att indiansommaren inte är knuten till en speciell dag i almanackan.

• Meteorologisk statistik visar att man kan ana sig till en något högre temperatur i början av oktober. ”Det är dock svårt att förstå vad orsaken till detta skulle vara, och det troligaste är att det trots allt är betingat av slumpen”, uppger SMHI.

• En genomgång av månadskrönikorna i SMHI:s tidskrift ”Väder och Vatten” 1984–2007 visar att klimatologerna ansett att brittsommar inträffat åren 1985, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 och 2005.

(Källa: SMHI:s faktablad ”Brittsommar” från 2008)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *