LästipsOmvärldsbevakningPersonligtperspektiv

Teofani

Definition enligt Wikipedia:

Teofani innebär att Gud, i någon form, kommer till människorna och visar sig; en gudomlig uppenbarelse. Ordet kommer från grekiskans theophaneia.

Ögonblicket då täckelset dras bort, när det gudomliga bryter igenom det mänskliga.
Ett ögonblick av nåd.

Exempel:
Mark. 9:1-13 Upplevelsen på Härlighetens berg.
Moses – representant för lagen
Elia – representant för profeterna

Ensam med Jesus… Fast de var flera på platsen…

De såg det de annars inte såg.
De hörde det de annars inte hörde.
De lärde känna fullbordan som både lagen och profeterna talade om.
De förnam Guds närvaro.
De förändrades för resten av sina liv.

Och:
2 Mos. 33:18-34:8
Joh. 11:38-44
1 Kung. 19:9-13
Matt. 1, Luk. 2, Jesu födelse, inkarnationen