Omvärldsbevakningteknikvardag

Kommunikationskanal med ca 1 miljard användare

WeChat är ett program, en app, som används i Kina för kommunikation och kontakt mellan personer och grupper. WeChat har ca 1 miljard användare anslutna, ca. 768  miljoner människor använder appen dagligen. I denna app finns en gps-funktion påkopplad och det är på gång att man ska kunna köpa och sälja via denna app framöver. Enligt vissa källor kan myndigheterna via appen kartlägga sina medborgare, ja inte bara kartlägga, utan även poängbedöma ens sociala liv och de kontakter man har. Och om man börjar använda appen för att köpa saker, blir registreringen och kartläggningen av en person ännu mer tydlig och avancerad. Man har kallat WeChat den kinesiska motsvarigheten till och ersättare av både Facebook, Instagram, Google, Dating-sajter, taxibeställningssajter, sökning, och ersätter traditionella webbsidor för marknadsföring, m.m. Och WeChat har ett guldläge, eftersom vissa av de amerikanska programmen är stängda i Kina.

Läs mer: 
https://internetworld.idg.se/2.1006/1.673846/wechat-kina-ekosystem

http://staunstrup.se/blog/digitalt/wechat-appen-med-over-800-miljoner-anvandare-del-1-i-en-gastserie-av-tobias-dokken/