PersonligtSpråkvetenskap

Eduardo Galeano-citat

Bild från pixabay.com

Begreppet KOM IHÅG: kommer från latinets re-cordis; 
att passera genom hjärtat igen

En hjärtesak
Att ta en sak genom sitt hjärta igen.

Det är att komma ihåg.