kulturPersonligtperspektiv

Roots and wings

Bild från pixabay.com

Det finns bara två bestående gåvor vi kan skänka våra barn. Den ena är rötter, den andra är vingar. 

På engelska:

There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other wings.


Good parents give their children roots and wings: roots to know where home is, and wings to fly off and practice what has been taught them.

(Hodding Carter)

————————————

Rötter och vingar. Två riktigt viktiga saker vi kan ge våra barn.

Att ha en fast förankring i livet i sina rötter, sitt ursprung, i sina gener och i tillvaron. Att ha vingar som innebär möjligheter att lyfta, att se nya perspektiv, att känna den egna inneboende kraften att lyfta, att se på saker lite från ovan. I skrivande stund kommer en gammal (?) sångstrof upp inom mig: Att kunna se sitt liv lite från ovan, det är en förmån, ja rena gåvan – att kunna se på ett annat sätt, det är en tillgång, det är att se rätt….

Jag har märkt att det finns stor risk för människor som är rotlösa att de under livet bär med sig en inre oro, en rastlöshet, en osäkerhet om vem man innerst inne är – och denna oro och osäkerhet har man med sig hela livet; man kommer liksom inte ifrån den. Och denna oro kan ge upphov till många olika komplikationer som är rätt uppenbara, men inte alltid lätta att komma åt och att åtgärda.
Likaså att inte ha upptäckt sina vingar och prövat dem i praktiken innebär också mycket både som ung och som äldre. Dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Låg förmåga att tro sig om något, att våga lita på sin egen kapacitet och en tvekan att använda sitt liv och sina möjligheter.