fotokonstGatubildHumorOmvärldsbevakningplatser

Bus in the garden

En lite märklig syn, en stor landsbygdsbuss som förirrat sig in på smågatorna och fick lov att vända invid en hustomt. När den skulle göra det, fastnade den i leran och gräset. Hjulen bara spann runt, runt och grävde sig allt djupare i leran. En bärgningsbil fick tillkallas för att få ordning på debaclet. Tråkigt för chauffören.