LästipsLitteraturOmvärldsbevakningpedagogikPersonligtperspektivträning

Hjärnstark

En enda lång bekräftelse på det som jag egentligen redan visste utgör boken Hjärnstark av författaren Anders Hansen, hjärnforskare och psykiatriker. Vad bekräftar den? Jo, att träning, pulshöjande träning förbättrar både måendet, minnet, koncentrationen och balansen mellan stillasittande och att använda kroppen på det sätt den är avsedd för: rörelse. En annan bok – av Christopher McDougall – bär t.o.m namnet Born to run och förstärker Hansens utsagor på ett avgörande sätt. Varje sida i boken Hjärnstark ger mig verktyg, aha-insikter och stor övertygelse till att fortsätta som jag trott vara det rätta: fortsätt jogga, fortsätt utsätta dig för pulshöjande aktiviteter. På lång sikt och på kort, är det enbart positivt för hela din personlighet, för kropp och själ.

Denna bok skulle vara obligatorisk för varje människa, ung som äldre. Budskapet skakar om och är oerhört uppmuntrande i sin ton och i sina vetenskapligt och erfarenhetsmässigt underbyggda teorier. Och som inte känns som torra teorier utan verklighetsförankring, utan som teorier som bekräftas för mitt övertygade sinne. Jag kan varmt rekommendera den. Den kan onekligen innebära en stor utmaning för många, men för de flesta människor, tror jag att den helt enkelt förstärker det vi redan visste, och som vi i viss mån redan börjat praktisera.