OmvärldsbevakningPersonligtperspektiv

Universum

Egna tankar. Och andras.
Vad är eget och vad härstammar utifrån?
Ett eget universum. Andras universum.
Kan de blandas upp?
Kan de förenas? Kan de närma sig varandra?
Kan ett universum bli dominant över ett annat? Och förinta det övertagna?
Ett inre universum. Ett yttre.
Vilket är avgörande, vilket tar över?

Olika människor har olika universum. För vissa är huset och trädgården hela universum. För andra kan en trappuppgång vara universum. För någon är EU deras universum och för någon annan kan skolan och klassen man går i, utgöra ens universum. En människas universum kan heta föreningen eller församlingen. En annan människas universum heter släkten. Någons universum utgörs av böckerna i bokhyllan eller på biblioteket och en annans universum har namnet TV-serier. Vilket är mitt universum? Kan jag sätta fingret på detta? Är det så litet eller är det så stort att jag inte kan sätta ett enda finger på det? Mångas universum är oerhört vitt och brett, andras universum upplevs som trånga. Men det är från min horisont; den personen kanske har en helt annan känsla. Hon upplever kanhända att hennes universum är mycket stort. Märkligt att någons upplevelse och andras som står utanför kan kännas så olika.

Högt och lågt: ska den skräpiga blomman i köket stå i mitten av fönstret eller lite åt vänster och ska jag byta kruka till den randiga istället för den enfärgade som den stått i nu, i månader? Jag undrar om  presidenters och ledares filosofi och handlande påverkar den egna befolkningen och hela världens syn på deras land och hur stor är deras inverkan på andra staters inre angelägenheter?