LästipsLitteraturperspektivSpråkvetenskap

Virginia Woolf om läsande

Virginia Woolf skrev en gång:

”Läsandet av böcker (som Kung Lear, Emma, Proust) tycks verkställa en slags starroperation på sinnena. Efteråt ser man skarpare, världen har blivit fri från en täckande hinna och fått ett intensivare liv.”