Personligtpoesi

Hemlängtan

Hemlängtan
en längtan efter – vad?
En längtan efter ro
efter att få vara utan rädsla
bara finnas utan försvar
och reservationer
utan att se sig över axeln
utan att känna sig kontrollerad
och jämförd med måttstocken

Hemlängtan – vad är hem?
Att få vara det obekymrade barnet
det glada barnet
det ledsna barnet
det längtande barnet
det oskyldiga barnet
det lekande barnet
det rättframma barnet

Hemlängtan – till var då?
Ingen särskild plats
mer ett tillstånd, ett läge
ett utrop av frihet

Någon sa om Gunnel Vallquist
”Hon var så fri att hon inte behövde ta sig några friheter” –
de orden är så målande, så talande, så lyftande