HumorPersonligtpoesi

Julfrid råder

Tomhet råder
tyst det är i huset
tyst i huset.
De andra sover
släckt är nu ljuset
är nu ljuset.
Tack tack, tack tack, tacke tacke tack tack, tack tack tack.

Tysthet råder
friden viskar bara
viskar bara.
Stillhet andas
Jag får bara vara
bara vara
Tack tack, tack tack, tacke tacke tack tack, tack tack tack.