Omvärldsbevakningperspektivteknik

Om nätet (2)

Journalisten och författaren David Brooks skriver om att ibland koppla ner sig från nätet och koppla bort sig från arbetet:

”Rabbi Joshua Heschel skrev att vi tar en paus från världens distraktioner, inte som en vila för att samla krafter att ge oss tillbaka dit, utan som en klimax i livet. Den sjunde dagen är ett palats i tiden som vi bygger. Det är gjort av själ, glädje och tystlåtenhet, sa han.

Genom att skära bort arbetet och tekniken kommer vi in i en annan sorts medvetande, en annan tidsdimension och en annan atmosfär, en “’gruva där man kan finna själens ädelmetaller’.”