fotokonstGatubildhöstMiljöskildringplatser

Byggnader (33)

Sen eftermiddag igår. Lilla Pantarholmen, Karlskrona.
Klicka för en större bild.
——————————————————————————————
Får man fotografera hus och byggnader utan tillstånd?
Svar: Att fotografera byggnader, vare sig de är offentliga eller privata, är tillåtet enligt lagen så länge fotografen befinner sig på allmän plats. Fotografierna får sedan användas i trycksaker och andra tvådimensionella former. Det krävs således inte tillstånd från en ägare av en byggnad för att fotografera byggnaden. Tillstånd krävs endast när fotografen kliver in på markägarens mark, dvs. privat mark.

När det gäller interiöra bilder så är det tillåtet att fotografera utan tillstånd i entréer i offentliga byggnader eller trappuppgångar som är tillgängliga för vem som helst. Fotografering av interiör i privata hus kräver dock tillstånd därför att fotografen då befinner sig på privat mark.
(källa: http://www.sfoto.se/tio-fragor-om-lag-och-ratt)