Omvärldsbevakningteknik

Ibruktagardatumet

Ordet hittat på Bilprovningens webbsida med information om vilka månader man måste besiktiga sin bil när man har en viss slutsiffra på sitt fordon. Ibruktagardatumet är det datum då ett fordon togs i bruk, dvs. såldes och rullade ut från bilfirman och fick därmed sitt startdatum i registreringsbeviset.

Och den här bilen har tagits i bruk av andra än 
människor, så att säga – utan överdrift.