Omvärldsbevakningteknik

Nya flugan

Fidget spinner, sägs ge oroliga människor ro. 
Det kanske funkar för många. Jag tror dock att det är en fluga som kommit och 
som snart lämnar sin (snurrande) plats i våra liv.