miljöbeskrivningnaturenSpråkvetenskapväxter

Mulm och mulmhål

Mulm är det lösa material som ansamlas inuti ihåliga träd. Den består framför allt av lös, murken ved. Där finns också ofta exkrementer från vedlevande insekter, fåglar och fladdermöss, gamla fågelbon samt rester av döda djur. I mulmen lever en artrik och särpräglad fauna, bestående av bland annat skalbaggar, tvåvingar och klokrypare. (källa: Wikipedia)

Ek från 1700-talet med mulmhål, vid Drottningholms slott.

Läs mer om mulm och mulmholkar:
>>http://www.blt.se/ronneby/mulmholkar-ska-radda-utrotningshotade-insekter/