Miljöskildringnaturensommarväxter

I syrénernas tid

Syrén eller bondsyrén (Syringa vulgaris) art i familjen syrénväxter. Den är ursprunglig i sydöstra och östra Europa, men numera planterad och förvildad på många håll.
Syrén är en lövfällande buske som blir relativt stor. Barken är skrovlig och gråaktig, som äldre flagnande. Bladen är motsatta, skaftade, spetsigt äggrunda, enkla och helbräddade, med hjärtlik bas. Blomställningar sitter i par i spetsen på grenarna och är stora samt äggrunda klasar. Fodret har fyra korta flikar. Kronan är vit eller mörklila, eller någon mellanform alltifrån blekt blå till svagt rödlila, den är cylinderformad med utbredd fyrflikig bräm, blompipen är lång, flikarna är korta. Ståndarna är endast två. Stiftet är ensamt. Frukten är en elliptisk, brun kapsel som öppnas i två delar. Fröna är tillplattade och vingade. Syrénen blommar i slutet av våren med en behaglig söt doft. Syrén är också ett efternamn i Sverige.
(källa: Wikipedia)

I vacker blomning.