HumorMiljöskildringsommarväxter

Uti vårt dike där växa…..

Uti vårt dike där växa nu trift,
kom hjärtans fröjd,
ser du dess like, i vindarnas drift?
Kom liljor och akvileja, kom kossor och salivia
kom glada lösmynta, kom hjärtans fröjd.
(Egen parafras av Uti vår hage, vilken är en svensk folkvisa/polska av okänt ursprung och ålder, som nedtecknades första gången på Gotland under 1880-talet. Källa: Wikipedia)