Personligt

Heta ord (28). Enighet

De tu skola bliva ett. De två ska bli ett. Ett hjärta och en själ. Tillsammans.
Motsatsen heter söndring. Splittring.

Enade vi stå, söndrade vi falla. På engelska: United we stand; divided we fall.

Treenighet. Gudomen. Vi är också treeniga – hur förhåller vi oss till det? Bli medvetandegjorda om vårt släktskap med Gud och om att vi Är både kropp, själ och ande. Vi skulle kunna benämna det med andra ord: kroppen, det mentala och vårt hjärta. Använd de ord och den vokabulär som är bäst för dig. Det viktiga är delarna och helheten. Att vi räknar med alla tre, och bejakar dem på samma villkor. Och inte anser den ene vara dominant över den andra, eller att vi får för oss att den ena är viktigare än den andra. Och de tre delarna måste fungera ihop, för att det inte ska vara söndring inom oss, utan enighet. Vi kan inte blunda för det längre.

E pluribus unum. Förenta staternas motto. Av många blir en. Och det är väl det gemenskap handlar om. Att flera blir en. Att många blir en.

Läs själv (lästips): Lee Childs debut- och kriminalroman Dollar. Där är det latinska uttrycket omvänt: E unum pluribus. Och uttrycket har väldigt stor betydelse i hela romanen, vilken blev en braksuccé.

Ett hjärta kan gå itu, ett hjärta kan gå i tusen bitar, säger du att du är min vän, så är det kanske så. Så långt från enighet man kan komma.