längtanLästipsLitteraturPersonligtpoesi

Det är vackrast när det skymmer

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer

ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet människan som lån.

Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
inom kort skall allting tagas från mig.
Träden, molnen, marken där jag går.
Jag skall vandra  —
ensam, utan spår.

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.

(Pär Lagerkvist, 1919)

Lyssna när Pär läser sin dikt: https://youtu.be/FdhNVOzlG88

Ulla Billquist sjunger denna dikt: http://www.ejnar.se/radio/UllaBill_1945.mp3