längtanLitteraturPersonligtpoesi

Jag vet att bortom det jag dunkelt anar

Jag vet att bortom det jag dunkelt anar
finns nya ting, mer sällsamt underbara
än de jag höll förundrad i min hand.
Jag vet. Och jag är rik som ingen.
Jag håller i min hand de gåtfullt visa tingen,
och deras bröder vänta mig i dolda land.

(Pär Lagerkvist)

Lyssna till dikten: